sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
CATALÀ - CASTELLANO
ELECCIONS 26 DE JUNY DE 2016 AL CONGRÈS DELS DIPUTATS.
ELECCIONS 21 DE DESEMBRE DE 2017 AL PARLAMENT DE CATALUNYA.
A les eleccions del 2019 l'energia atòmica havia "desaparegut" dels programes electorals amb l'excepció del PSOE que havia inclós el pla de funcionament nuclear pactat amb les elèctriques.
 Què diuen els programes de les forces polítiques sobre l'energia atòmica?
ELECCIONES 26 DE JUNIO DE 2016 AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
ELECCIONES 21 DE DICIEMBRE DE 2017 AL PARLAMENTO DE CATALUÑA.
 En las elecciones del 2019 la energía atòmica habia "desaparecido" de los programas electorales con la excepción del PSOE que habia incluido el plan de funcionamiento nuclear pactado con las eléctricas.
 ¿Qué dicen los programas de las fuerzas políticas sobre la energía atòmica?
TORNAR - VOLVER