sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIENCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURAS EUROPA - MUNDO EN ESPANYA EN CATALUNYA
2020SN, PRESENTACIÓ 2020 sense nuclears VIURE SENSE NUCLEARS, ENTRE D'ALTRES COSES, SIGNIFICA...

SOBRE EL CALENDARI DE TANCAMENT DE LES CENTRALS ATÒMIQUES A CATALUNYA I ESPANYA

CALENDARI DE PRÒXIMA RENOVACIÓ DE PERMISOS DE FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS ATÒMIQUES QUE MOSTRA LA NECESSITAT D'UN TANCAMENT ORDENAT DELS REACTORS AMB LÍMIT DEL 2021


CENTRAL

FUNCIONAMENT: operació comercial

Propera renovació del permís de funcionament

Anys funcionant fins a la renovació

Garoña

01/05/1971

2016

45

Almaraz 1

01/05/1981

2020

39

Almaraz 2

08/10/1983

2020

37

Vandellòs 2

14/11/1988

2020

32

Cofrents

22/08/1985

2021

36

Ascó 1

29/08/1984

2021

37

Ascó 2

11/09/1986

2021

35

Trillo

04/12/1988

2024

36


Per la defensa de la pau, la preservació de la salut humana i la protecció del medi ambient cap central atòmica ha de disposar d'una nova pròrroga de funcionament quan l'any 2021, com a data límit, finalitzi la majoria de les que estan vigents.

L'any 2021 hauria ser el darrer anys de funcionament d'una central nuclear a Catalunya i Espanya.

... MÉS PAU, MENYS ARMAMENTS
... MÉS SALUT PERSONAL
... MÉS FUTUR, MENYS RESIDUS
... UN ENTORN MÉS SÀ
... MÉS VIDA, MENYS RADIACIÓ
... FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC
... MÉS SEGURETAT
... MÉS LLIBERTAT
... MÉS ESTALVI ECONÒMIC
... MÉS TREBALL SEGUR
... MÉS ACTIVITAT ECONÒMICA
AMPLIACIÓ D'AQUEST APUNT