sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
 
ENERGIA A EUROPA (2013)
intercanvi energia Europa
Elaboració pròpia a partir de l'Informe REE, El sistema elèctric 2013, pàgina 139
EUROPA. VISIÓ GENERAL. ENLLAÇOS. RECULL DE DADES ENERGÈTIQUES
Aproximació general. Document "Energia sostenible, segura y adsequible para los europeos" - febrer del 2013, Publicació de la Unió Europea. Es tracta d'un document que tan sols desenvolupa la política oficial de la UE.

Hi ha una visió de l'estratègia europea a la WIKIPÈDIA.
La Fundación para la Eficiencia Energética de la Comunidad Valenciana,  F2E, te com a patrons a BP, l'Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I. Manté una pàgina en que presenta una visió en clau clàssica de manca d'energia i necessitats segons el "Bussines As Usual" (BAU).
La WIKIPÈDIA també manté una pàgina amb l'evolució de les energies renovables en la Unió Europea.

Hi ha un desenvolupament de la pàgina amb països, directives i edificis.

Article clarificador de la Fundación d'Energias Renovables sobre les complexitats del mercat energètic europeu.
Europa, xarxa d'electricitat "European Network of Transmission System Operators for Electricity

Sobre la "competitivitat" en electricitat en Europa, Hi ha enllaços al gas i al petroli, amb poc contingut.

Informació genèrica sobre xarxes a la WIKIPÈDIA.
Europa, petroli: No hi ha dades actuals fiables i contrastades. Tan sols es pot obtenir una aproximació endarrerida a la WIKIPÈDIA dins de les dades de consum mundial país per país. Hi ha dades genèriques a Eurostat, però no específiques sobre petroli.
Europa, gas: No hi ha dades fiables, les úniques provenen d'Eurostat, i són molt genèriques.
Europa, carbó: No hi ha dades fiables, les úniques provenen d'Eurostat, i són molt genèriques.