sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
fukushima
FUKUSHIMA: ARTÍCLES ----- ARTÍCULOS
ACTES 2016, MANIFEST ----- ACTOS 2016, MANIFIESTO ------ TEXTO EN JAPONÉS ----- TEXT IN JAPANESE ---- JAPANESE TEXT
Japó, 2015 -- Japón, 2015 --Japan 2015 ---- JAPAN2015SUMARYREPORT -- ACTES 2016, MANIFEST - ACTOS 2016, MANIFIESTO - EN JAPONÉS
Informació general ----- Información general ----- VIDEOS INFORMATIVOS I REPORTATGES DIVERSOS EN CASTELLÀ
CARTA DEL DOCTOR SHIGERU MITA CATALÀ - CASTELLANO
Japó, 2014 ---- Japón, 2014 ---- Japan 2014
Japó, SETEMBRE 2013 - GENER 2014 / Japón, SEPTIEMBRE 2013 - ENERO 2014 / Japan SEPTEMBER 2013 - JANUARY 2014
Japó, setembre 2013, olimpiades i radiació - Japón, septiembre 2013, olimpiadas y radiación
Altres cròniques del 2013 ----- Otras crónicas del 2013 ----- Anothers 2013 chronicles - Cròniques de l'any 2012 ----- Crónicas del año 2012
DADES DE LA CATÀSTROFE I DE LA POLÍTICA INFORMATIVA 2011 ----- DATOS DE LA CATÁSTROFE Y DE LA POLÍTICA INFORMATIVA 2011
MÉS INFORMACIÓ I MATERIALS POC CONEGUTS DE LA PREMSA INTERNACIONAL (MAJORITÀRIAMENT EN ANGLÈS)

MÁS INFORMACIÓN Y MATERIALES POCO CONOCIDOS DE LA PRENSA INTERNACIONAL (MAYORITARIAMENTE EN INGLÉS)
BLOG "RESUMENES DE FUKUSHIMA" POR TSA ACTUALIZADO SEMANALMENTE. SEGUIMIENTO DE GRAN CALIDAD Y CON DETALLE
 
- TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO -
Nuclears a Japó

A Japó hi ha 54 reactors nuclears a 17 centrals, que subministraven gairebé el 30 % del consum d’electricitat del país. Existeix una normativa de funcionamient que diu que cada reactor s’ha de parar per fer inspecció periòdica cada 13 mesos, i que es necessita un acord per part del alcalde del municipi a on està ubicat per a que en torni a començar a funcionar.

Abans de FUKUSHIMA, Japó era un país pro-nuclear. Hi havien algunes persones que advertien del perill que això suposava, però lamentablement poca gent els escoltaven. Ara hi ha molta gent que se n’han adonat de la realitat, però el sector de la indústria no cedeix. És per això que la situació caòtica i tràgica a Japó continua.

Existeixen tres sectors favorables a les nuclears: la indústria elèctrica, el govern i els mitjans de comunicació de masses, a més a més d'alguns acadèmics patrocinats, que són anomenats el “Poble nuclear”, pel seu tancament de criteri. Ells intenten que l’accident aparegui com el més petit possible, o com un "accident industrial" qualsevol. Com a conseqüència, encara hi ha molta gent: nens, nenes, bebès i fins i tot dones embarassades, que continuen vivint a la zona altament contaminada (Hi ha 1.985.024 persones que encara vivien a la prefectura de Fukushima, que té 13.782 km2, l'1 de desembre de 2011. Més de 60.000 persones van ser evacuades de la prefectura, i més de 90.000 s'han desplaçat dins d'ella.

El terratrèmol el "tsunami" i l ’evacuació caòtica
.

Al principi, el govern japonès va donar l’ordre d’evacuació a la gent que vivia a un radi de 20km de la central de Fukuahima,  i va recomanar evacuació “voluntària” a 30km, dient que si no ho feien que es quedessin dintre de casa; mentrestant molts governs estrangers donaven a la seva gent l'ordre de que fugíssin a 80km. I molts dels periodistes d’empreses japonesos es van allunyar més de 50km, la distancia que els permetien les regulacions de les seves empreses.

A alguns periodistes conscienciats, que ho van voler explicar, les empreses els van traslladar a l’altra secció informativa en que no es tractés de l’accident. Hi va haver  un funcionari que va parlar de possible fusió de nucli a una de les primeres conferències de premsa. A la següent conferència ell no hi era, perquè li havien traslladat a una altra feina... Dos mesos desprès, el 13 de maig, TEPCO va admetre que la fusió de nucli va ocórrer després del terratrèmol i abans de "tsunami".

Des de l'inici del terratrèmol, va funcionar dia i nit el Sistema per a la predicció de la dosi d’emergència d'informació ambiental, anomenat SPEEDI (System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information), que donava informació precisa sobre com es propagava la contaminació. No obstant això, el govern no la utilitzava ni la posava a disposició de la població, fins al maig no la va fer pública.

La manca d’aquesta informació va provocar que moltes persones fugissin des de la zona menys contaminada a la zona més contaminada. Durant alguns mesos els nens i nenes van ser obligats a anar en autocars, a escoles de zones que estaven molt més contaminades que aquelles a les que vivien. El govern va dir que es va fer per evitar que la gent caigués en el pànic. Però és clar que el que va caure en el pànic va ser el mateix govern.

- TORNAR A INICI - VOLVER A INICIO -

Nucleares en Japón

En Japón hay 54 reactores nucleares en 17 centrales, que suministraban casi el 30 % del consumo de electricidad del país. Existe una normativa de funcionamiento que dice que cada reactor se tiene que parar para hacer inspección periódica cada 13 meses , y que se necesita un acuerdo por parte del alcalde del municipio donde está ubicado para que vuelva a empezar a funcionar .

Antes de FUKUSHIMA , Japón era un país pro -nuclear . Había algunas personas que advertían del peligro que esto suponía , pero lamentablemente poca gente los escuchaban . Ahora hay mucha gente que se han dado cuenta de la realidad , pero el sector de la industria no cede . Es por ello que la situación caótica y trágica en Japón continúa.

Existen tres sectores favorables a las nucleares : la industria eléctrica , el gobierno y los medios de comunicación de masas , además de algunos académicos patrocinados, que ahora son llamados el " Pueblo nuclear " , por cerrados que son . Ellos intentan que el accidente aparezca como lo más pequeño posible , o como un " accidente industrial" cualquiera. Como consecuencia , todavía hay mucha gente : niños, niñas, bebés e incluso mujeres embarazadas , que siguen viviendo en la zona altamente contaminada ( Hay 1.985.024 personas que aún vivían en la prefectura de Fukushima , que tiene 13.782 km2 , el 1 de diciembre de 2011 . más de 60.000 personas fueron evacuadas de la prefectura , y más de 90.000 se han desplazado dentro de ella. mi amiga es una de las del segundo grupo .. ) .

El terremoto el "tsunami " y la evacuación caótica .

Al principio, el gobierno japonés dio la orden de evacuación a la gente que vivía en un radio de 20km de la central de Fukushima, y recomendó evacuación "voluntaria" en 30km , diciendo que si no lo hacían que las personas se quedaran dentro de casa, mientras tanto muchos gobiernos extranjeros daban a su gente la orden de que huyera a un radio de 80km. Y muchos de los periodistas de empresas japonesas se alejaron más de 50km, la distancia que les permitían las regulaciones de sus empresas.

A algunos periodistas concienciados, que lo quisieron explicar, las empresas los trasladaron a la otra sección informativa en que no se tratara del accidente . Hubo un funcionario que habló de posible fusión de núcleo a una de las primeras conferencias de prensa . En la siguiente conferencia él no estaba, porque le habían trasladado a otro trabajo ... Dos meses después , el 13 de mayo , TEPCO admitió que la fusión de núcleo ocurrió después del terremoto, y antes de "tsunami".

Desde el principio funcionó día y noche el Sistema para la predicción de la dosis de emergencia de información ambiental, llamado speed ( System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information ) , que daba información precisa sobre cómo se propagaba la contaminación. Sin embargo, el gobierno no la utilizó ni la puso a disposición de la población hasta el mes de mayo.

La falta de esta información provocó que muchas personas huyeran desde la zona menos contaminada en la zona más contaminada. Durante algunos meses los niños y niñas fueron obligados a ir en autocares a escuelas que estaban en zonas mucho más contaminadas que aquellas en las que vivían. El gobierno dijo que se hizo para evitar que la gente cayera en el pánico . Pero es claro que lo que cayó en el pánico fue el mismo gobierno .


FUKUSHIMA 2011
 TORNAR A INICI
Japó, setembre 2013, olimpiades i radiació

El dia 8 de setembre, Tòquio va ser elegida per organitzar els Jocs Olímpics del 2020 . Sembla que la presentació que va fer el Primer Ministre (en endavant, PM) Shinzo Abe va aconseguir superar els dubtes sobre la inseguretat que crea la central nuclear de Fukushima Daiichi .

En aquest enllaç es pot seguir el discurs del PM Abe (en Anglès ) - http://www.youtube.com/watch?v=zf90ImlFDuU , i en aquest altre , el PM Abe contesta una pregunta sobre la contaminació ( en japonès ) http://www.youtube.com/watch?v=zJK-DZpGNOE

Es pot seguir tota la presentació amb interpretació simultània en castellà ( amb algunes dificultats ) en aquest altre vídeo . La presentació comença , més o menys , al minut 02:00 i la pregunta i resposta sobre Fukushima el minut 8:25 . http://www.olympic.org/2020-host-city-election

La presentació va semblar convincent , El PM Abe la havia d'haver assajat molt, però el contingut va deixar massa coses en l'aire ...

Les cites textuals amb les lletres negretes que es fan a continuació , provenen de les transcripcions de la presentació , i es contrasten amb les últimes dades disponibles .

El PM Abe va declarar: " ... permetin-me assegurar que la situació està sota control . No ha tingut mai i mai no tindrà un impacte sobre Tòquio ... "

"L'impacte de l'aigua contaminada està aïllat en una àrea de 0,3 quilòmetres quadrats , que acull la planta nuclear de Fukushima , i que està totalment bloquejat ... "

Ningú està d'acord en el que "La situació està sota control" . La mateixa TEPCO ( Tòquio Electric Power Company , empresa propietària dels reactors de Fukushima ) va preguntar al govern què volia dir exactament el Primer Ministre. El dia 13 de setembre l'executiu de TEPCO va manifestar públicament : "Considerem que la situació NO està sota control" referint-se a la prefectura de Fukushima .

Considerem les dades .

El triangle del port mostrat en aquesta imatge ( http://blog-imgs-47-origin.fc2.com/t/s/u/tsukuba2011/20111201232509607.jpg ) , representa l'àrea de 0,3 quilòmetres quadrats a la qual ha de referir el PM Abe . Es veu que el port té una bocana oberta per on l'aigua passa a l'oceà . La zona marcada amb la línia vermella és on s'ha posat la tanca protectora per evitar que s'arrosseguin materials al mar. Aquesta zona si està tancada , però la tanca només bloqueja els materials , no la contaminació , no s'atura, per exemple , els isòtops com el triti . A més , de tant en tant cal obrir la tanca a causa de les obres de construcció del mur impermeable . TEPCO reconeix que l'obre com una hora cada dia.

En aquesta imatge es poden veure tant la tanca protectora com el projecte de mur impermeable http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/water/images/130826_02.pdf

El mateix 13 de setembre, el secretari del gabinet va reiterar que "Naturalment l'aigua entra i surt ( del port) . Però , la contaminació de l' aigua fora d'aquesta àrea és inferior a 1/500 de la pauta de qualitat d'aigua potable" . Es pot considerar això el mateix que el que va dir el primer ministre que "està totalment bloquejat "? .

Un altre matís: el president de TEPCO va declarar : "A l'aigua fora del port es detecta la contaminació sota del nivell per a notificació (el nivell que han de notificar sota la llei japonesa ) . Així que considerem que l'essència del que va dir el primer ministre i el que pensem nosaltres són més o menys iguals ... " Intervenció del president de TEPCO http://tepco.webcdn.stream.ne.jp/www11/tepco/download/130905_01e.wmv

Però seguim amb la intervenció del PM Abe : "Hem estat realitzant monitorització en les aigües costaneres de Fukushima i , fins i tot els valors més alts numèricament , es troben al nivell d'una 500 part de la pauta de l'OMS per a la qualitat de l'aigua potable. És un fet... "

Les dades de vigilància de l'aigua , que el govern va publicant a Internet , mostren regularment l'indicador de radiació ND ( no detectable ) , però això només vol dir que el nivell és inferior a 5Bq , el que significa, simplement , que el control del aigua que realitza el govern no té aquest nivell de precisió .

A més , el govern només vigila tres isòtops radioactius; yodo131, cesio134 i cesio137. I també hauria de vigilar el Estronci i el Triti que fa a la contaminació d'aigua, cosa que no fa. Més endavant tornarem sobre el valor del Triti.

Mirem altres dades . En aquest enllaç es mostren els nivells de radioactivitat en els ports de la regió de Kanto , on està Tòquio. ( http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/kyoku/03info/09housyasen/130910eng.pdf . NOTA: Si la pàgina no s'obre , copiar i enganxar l'enllaç , llavors funciona i la pàgina és molt interessant ) . En el quadre verd , TEPCO revela la contaminació de l' aigua del mar a l'entrada de la badia de Tòquio .

Aquí es mostren dades numèriques de la contaminació de les aigües prop de la Central , però fora del port . (http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8107/24/289_k_0913.pdf ). Els valors dels tres isòtops són inferiors a 2Bq , i la radiació beta en total supera els 10Bq, i en algunes ocasions supera els 20 Bq .

Això demostra que el nivell de la contaminació radioactiva és més alt que la pauta de l'OMS , que són 10Bq , tant per al yodo131 com per al Cesio134 i el Cesio137. Es poden consultar la pauta dels nivells d'exposició dels radionúclids segons l'OMS , a la pàgina 211 d'aquest informe: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548151_ch09.pdf

Referint-se als aliments i l'aigua potable, el PM Abe declara a continuació . "Les normes de seguretat del Japó , tant per aliments com per aigua , tenen el nivell més estricte d'arreu del món. Cap regió del país l'exposició a la radiació d'aliments i aigua arriba a menys d'una centèsima part d'aquests estàndards tan rigorosos ... "

Els fets .

La pauta que el govern japonès s'aplica als aliments són 100 Becquerels de radiació per quilo ( 100Bq/kg ) , que era , abans de l'accident , el nivell aplicat als residus radioactius . Amb "Aquests estàndards tan rigorosos" s'ha de referir al nivell de 1mSV/año , que és l'estàndard general del món . El que significa que cap persona ha de rebre radiació de més de 1mSV acumulada durant tot un any . Es tracta d'un tema polèmic , ja que no s'explica si aquesta pauta inclou l'exposició radioactiva interna causada per ingerir els aliments i respirar l'aire contaminat . Molts especialistes , sobretot els de Comitè Europeu sobre Riscos de Radiació (ECRR), reclamen que s'ha de tractar l'exposició interna amb una pauta diferent , molt inferior a l'exposició externa , perquè un cop els isòtops estiguin dins del cos , el dany serà molt més greu que el d'una exposició externa .

El govern japonès decreta que legalment les persones poden viure a la zona contaminada , on s'acumula una radiació que arriba fins als 20mSv (realment són 33mSv). La conseqüència: hi ha milions de persones vivint en llocs on es dóna, contínuament, el mateix, o superior nivell de radiació que a la sala de radiografies d'un hospital. I a més de l'elevada dosi que la gent pot rebre externament, el govern estableix una norma de 100 Becquerels de radiació per quilo ( 100Bq/kg ) per als aliments , i 10 Becquerels de radiació per litre ( 10Bq / L) per a l'aigua . Aquesta pauta s'ha calculat sense considerar que les persones ja estan exposades a la radiació exterior.

Seguint amb el seu discurs , el PM Abe declara que: "l'exposició de la radiació per part de l'aliment i l'aigua és inferior a una centèsima part" .

Aquesta afirmació s'ha de basar en un estudi que va dirigir el Ministre de Salut , Treball i Benestar , que va consistir en comprar els aliments a les botigues en 12 regions del Japó , seguint les pautes de la ingesta mitjana d'aliments, i també es va recollir aigua de les mateixes regions. Es va concloure que l'exposició interna a la radiació és inferior a un 1% de 1mSV anual. Però es tracta d'un càlcul genèric i d'una hipòtesi, feta sense tenir en compte moltes variables. Resulta que algunes persones la creuen i altres no.

I, un cop arribat a aquest punt , cal fer una reflexió en detall sobre les filtracions d'aigua contaminada i el problema del Triti.

El Triti és un element radioactiu que emet partícules beta, es tracta d'un radi-isòtop de l'hidrogen , el que li permet combinar-se amb l'oxigen i formar aigua tritiada , que és aparentment igual a l'aigua natural, i que s'integra en plantes i animals per absorció o beguda, també pot reaccionar amb diversos gasos ( carboni , nitrogen , etc . ) formant, per exemple, metà tritiat . En forma de vapor d'aigua pot ser absorbit per les fulles de les plantes i passar als teixits vegetals i animals per ingestió . La indústria nuclear produeix Triti en gran quantitat .

El problema de la fugida de 300 tones d'aigua altament contaminada des dels tancs d'emmagatzematge en l'aigua subterrània , es relaciona amb no haver-se pogut dur a terme un sistema anomenat ALPS ( Sistema Avançat de Processament de Líquid ), que havia d'extreure una sèrie de isòtops de l' aigua (excepte el triti). Aquest sistema no es va poder utilitzar per dos motius: primer, la contenció dels isòtops extrets no funciona, i segon, no se sap què fer amb l'abundant Triti.

Per això TEPCO va iniciar una campanya explicant que el "El Triti no suposa cap perill ... En cas d'ingerir 2 litres d'aigua amb 60.000 Bq/L cada dia , l'acumulació anual de radiació seria tan sols de 0,79 mSv , que és només una mica més de rebre una radiografia d'estómac (0,6 mSv)". Es poden veure les dades de la campanya ( en japonès ) a la pàgina 4 d'aquest document http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130228_08-j.pdf .

El 2 de setembre el president de l'Autoritat de Regulació Nuclear del Japó va insistir en abocar l'aigua contaminada de triti . http://www.publico.es/465806/japon-estudia-verter-al-mar-agua-radiactiva-de-fukushima

De fet, el PM Abe no informa de la situació de la catàstrofe a la societat japonesa. Es tracta que la població no presti atenció a aquest tema, que la gent s'oblidi, ja que la radioactivitat no es veu, ni fa olor, ni té gust ...

Seguint aquesta mateixa línia, la premsa va comprovar que el PM Abe intentava no parlar de Fukushima en la presentació de Olimpíada 2020 , però no va poder evitar-ho. Des del dia 29 d'agost, data de l'arribada del president del Comitè de la Candidatura Olímpica de Tòquio , Sr Takeda , la premsa internacional no va deixar de demanar-li explicacions sobre Fukushima .

Per raons òbvies , obtenir els jocs olímpics a Tòquio per al 2020 era el somni del PM Abe. El 3 de setembre el govern , de sobte , va comunicar que s'aprovaria un nou pressupost de 47.000 milions de iens (uns 36.000 milions d'euros). Aquest pressupost es dividiria en dues partides, una, d'uns 32.000 milions, seria per a un sistema de congelació del sòl que complementi el mur de 16 metres de profunditat que TEPCO està construint. Aquest sistema de congelació intenta crear una barrera impermeable que bloquegi la fuita d'aigua subterrània , l'altra , d'uns 15.000 milions de iens , seria per a la millora del sistema ALPS .

El problema és que cap dels dos projectes són segurs tecnològicament. Una barrera de congelació mai s'ha provat en una àrea tan gran. A més, és impossible congelar el sòl per sota dels 2 metres de profunditat de la superfície, és a dir, que hi ha una gran possibilitat que es continuï escapant l'aigua. I respecte al sistema ALPS, fins ara en cap lloc del món s'ha trobat la manera de que pugui extreure el triti d'aigua. El govern convoca un concurs internacional a la recerca de les mesures per solucionar el problema. http://irid.or.jp/cw/ (1)

Fins i tot la informació general està plena de confusió. S'ha informat que hi ha "300 tones de fuita d'aigua contaminada", el que no s'ha explicat clarament és que hi ha dues vies d'escapament d'aquesta aigua contaminada. Una prové del tanc on TEPCO manté l'aigua que s'utilitza en el sistema de circulació que, encara avui, continua refredant els tres reactors, l'altra via és la fuita diari de l'aigua dipositada en tots els edificis i les canonades de les centrals des del començament de la catàstrofe. Es tracta de les tones i tones d'aigua llançades inicialment per refredar els reactors destruïts. Aquesta aigua s'escapa per les fissures del ciment, es barreja amb l'aigua subterrània, i flueix cap al mar diàriament .

Quan s'informa que han calculat que la quantitat de la fugida al mar seria 300 tones no s'especifica de quina aigua es tracta. A més, no se sap d'on surt la dada de les 300 tones , si es tracta d'un càlcul de TEPCO o del Comitè de Seguretat creat pel govern .

I s'ha de considerar la meteorologia: el 16 de setembre un tifó va arribar a Fukushima amb abundants precipitacions , TEPCO va abocar 1.130 tones d'aigua de pluja contaminada , "suposadament " a menys de 30Bq / L.

Amb aquesta realitat , es pot donar crèdit a les paraules del PM Abe?: "L'accident de la central de Fukushima Daiichi no ha tingut, ni tindrà mai, un impacte sobre Tòquio"

Ja que nosaltres , i tots en el món , les hem escoltat, vigilarem si el Primer Ministre del Japó pot mantenir al llarg dels 7 anys que falten fins al començament de l'Olimpíada Tòquio 2020 .

( 1) http://no-border.asia/archives/14826

 

FUKUSHIMA 2011
 VOLVER A INICIO
Japón, septiembre 2013, olimpiadas y radiación

El día 8 de septiembre, Tokio fue elegida para organizar los Juegos Olímpicos del 2020. Parece ser que la presentación que hizo el Primer Ministro (en adelante, PM) Shinzo Abe logró superar las dudas sobre la inseguridad que crea la central nuclear de Fukushima Daiichi.

En este enlace se puede seguir el discurso del PM Abe (en Inglés ) -
http://www.youtube.com/watch?v=zf90ImlFDuU , y en este otro, el PM contesta a una pregunta sobre la contaminación ( en japonés ) http://www.youtube.com/watch?v=zJK-DZpGNOE

Se puede seguir toda la presentación con interpretación simultánea en castellano (con algunas dificultades) en este otro vídeo. La presentación comienza, más o menos, en el minuto 02:00 y la pregunta y respuesta sobre Fukushima el minuto 8:25.
http://www.olympic.org/2020-host-city-election 

La presentación pareció convincente, El PM Abe la debía haber ensayado mucho, pero el contenido dejó demasiadas cosas en el aire...

Las citas textuales con las letras negritas que se hacen a continuación, provienen de las transcripciones de la presentación, y se contrastan con los últimos datos disponibles.

El PM Abe declaró: "...permítanme asegurarles que la situación está bajo control. No ha tenido nunca y tampoco nunca tendrá un impacto sobre Tokio..."

"El impacto del agua contaminada está aislado en un área de 0,3 kilómetros cuadrados , que alberga la planta nuclear de Fukushima, y que está totalmente bloqueado ... "

Nadie está de acuerdo en lo de que "La situación está bajo control". La propia TEPCO (Tokio Electric Power Company , empresa propietaria de los reactores de Fukushima) preguntó al gobierno qué quería decir exactamente el Primer Ministro. El día 13 de septiembre el ejecutivo de TEPCO manifestó públicamente: "Consideramos que la situación NO está bajo control" en la prefectura de Fukushima.

Consideremos los datos.

El triángulo del puerto mostrado en esta imagen (
http://blog-imgs-47-origin.fc2.com/t/s/u/tsukuba2011/20111201232509607.jpg ), representa el área de 0,3 kilómetros cuadrados a la que debe referirse el PM Abe. Se ve que el puerto tiene una boca abierta por donde el agua pasa al océano. La zona marcada con la línea roja es donde se ha puesto la valla protectora para evitar que se arrastren materiales al mar. Esta zona sí está cerrada, pero la valla solo bloquea los materiales, no la contaminación, no detiene, por ejemplo, los isótopos como el tritio. Además, de vez en cuando es necesario abrir la valla a causa de las obras de construcción del muro impermeable. TEPCO reconoce que la abre como una hora cada día.

En esta imagen se pueden ver tanto la valla protectora como el proyecto de muro impermeable
http://www.tepco.co.jp/en/nu/fukushima-np/water/images/130826_02.pdf

El mismo 13 de septiembre, el secretario del gabinete reiteró que "Naturalmente el agua entra y sale (del puerto). Pero, la contaminación del agua fuera de esta área es inferior a 1/500 de la pauta de calidad de agua potable ". ¿Se puede considerar esto lo mismo que lo que dijo el Primer Ministro de que "está totalmente bloqueado"? .

Otra variable: el presidente de TEPCO declaró: "En el agua fuera del puerto se detecta la contaminación debajo del nivel para notificación (el nivel que deben notificar bajo la ley japonesa). Así que consideramos que la esencia de lo que dijo el Primer Ministro y lo que pensamos nosotros son más o menos iguales ..." Intervención del presidente de TEPCO
http://tepco.webcdn.stream.ne.jp/www11/tepco/download/130905_01e.wmv
Pero sigamos con la intervención del PM Abe: "Hemos estado realizando monitoreo en las aguas costeras de Fukushima y, incluso los valores más altos numéricamente , se encuentran al nivel de una quingentésima parte de la pauta de la OMS para la calidad del agua potable. Es un hecho..."

Los datos de vigilancia del agua, que el gobierno va publicando en Internet, muestran regularmente el indicador de radiación ND (no detectable), pero esto sólo quiere decir que el nivel es inferior a 5Bq, lo que significa, simplemente, que el control del agua que realiza el gobierno no tiene precisión.

Además, el gobierno sólo vigila tres isótopos radiactivos; yodo131, cesio134 y cesio137. Y también debería vigilar el Estroncio y el Tritio en cuanto a la contaminación de agua, cosa que no hace. Más adelante volveremos sobre el valor del Tritio.

Miremos otros datos. En este enlace se muestran los niveles de radiactividad en los puertos de la región de Kanto, donde está Tókio. (
http://www.pa.ktr.mlit.go.jp/kyoku/03info/09housyasen/130910eng.pdf. Si la página no se abre, copiar y pegar el enlace, entonces funciona y la página es muy interesante). En el cuadro verde, TEPCO revela la contaminación del agua del mar a la entrada de la bahía de Tokio.

Esta página demuestra las datas numéricas de la contaminación de las aguas cerca de la Central, pero fuera del puerto. ( http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/contents/9000/8107/24/289_k_0913.pdf). Los valores de los tres isótopos son inferiores a 2Bq, y la radiación beta en total supera los 10Bq, y en algunas ocasiones supera los 20 Bq .

Esto demuestra que el nivel de la contaminación radiactiva es más alto que la pauta de la OMS, que son 10Bq , tanto para el yodo131 como para el Cesio134 y el Cesio137. Se pueden consultar la pauta de los niveles de exposición de los radionúcleos según la OMS, en la página 211 de este informe :
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548151_ch09.pdf

Refiriéndose a los alimentos y al agua potable, el PM Abe declara a continuación. "Las normas de seguridad de Japón, tanto para alimentos como para agua, tienen el nivel más estricto de cualquier parte del mundo. En ninguna región del país la exposición a la radiación de alimentos y agua llega a menos de una centésima parte de estos estándares tan rigurosos..."

Los hechos.

La pauta que el gobierno japonés aplica a los alimentos son 100 Becquerelios de radiación por kilo (100Bq/kg), que era, antes del accidente, el nivel aplicado a los residuos radiactivos. Con "Estos estándares tan rigurosos" debe referirse al nivel de 1mSV/año, que es el estándar general del mundo. Lo que significa que ninguna persona debe recibir radiación de más de 1mSV acumulada durante todo un año. Se trata de un tema polémico, ya que no se explica si esta pauta incluye la exposición radiactiva interna causada por ingerir los alimentos y respirar el aire contaminado. Muchos especialistas, sobre todo los de Comité Europeo sobre Riesgos de Radiación (ECRR) , reclaman que se debe tratar la exposición interna con una pauta diferente, muy inferior a la exposición externa, porque una vez los isótopos estén dentro del cuerpo, el daño será mucho más grave que el de una exposición externa .

El gobierno japonés decreta que legalmente las personas pueden vivir en la zona contaminada, donde se acumula una radiación que llega hasta los 20mSv (realmente son 33mSv). La consecuencia: hay millones de personas viviendo en lugares donde se da, continuamente, el mismo, o superior, nivel de radiación que en la sala de radiografías de un hospital. Y además de la elevada dosis que la gente puede recibir externamente, el gobierno establece una norma de 100 Becquerelios de radiación por kilo (100Bq/kg) para los alimentos, y 10 Becquerelios de radiación por litro (10Bq/L) para el agua. Esta pauta se ha calculado sin considerar que las personas ya están expuestas a la radiación exterior.

Siguiendo con su discurso, el PM Abe declara que: "la exposición de la radiación por parte del alimento y el agua es inferior a una centésima parte".

Esta afirmación se debe basar en un estudio que dirigió el Ministro de Salud, Trabajo y Bienestar, que consistió en comprar los alimentos en las tiendas en 12 regiones de Japón, siguiendo las pautas de la ingesta media de alimentos, y se recogió agua de las mismas. Se concluyó que la exposición interna a la radiación es inferior a un 1% de 1mSV anual. Pero se trata de un cálculo genérico y de una hipótesis, hecha sin tener en cuenta muchas variables. Resulta que algunas personas la creen y otros no.

Y, una vez llegado a este punto, hay que hacer una reflexión en detalle sobre las filtraciones de agua contaminada y el problema del Tritio.

El Tritio es un elemento radioactivo que emite partículas beta, se trata de un radioisótopo del hidrógeno, lo que le permite combinarse con el oxígeno y formar agua tritiada, que es aparentemente igual al agua natural, y que se integra en plantas y animales por absorción o bebida, también puede reaccionar con diversos gases (carbono, nitrógeno, etc.) formando, por ejemplo, metano tritiado. En forma de vapor de agua puede ser absorbido por las hojas de las plantas y pasar a los tejidos vegetales y animales por ingestión. La indústria nuclear produce Tritio en gran cantidad.

El problema de la fuga de 300 toneladas de agua altamente contaminada desde los tanques de almacenamiento en el agua subterránea, se relaciona con no haberse podido llevar a cabo un sistema llamado ALPS (Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquido), que debía extraer una serie de isótopos del agua (excepto el tritio). Este sistema no se pudo utilizar por dos motivos: primero, la contención de los isótopos extraídos no funciona, y segundo, no se sabe qué hacer con el abundante Tritio.

Por ello TEPCO inició una campaña explicando que el "Tritio no supone ningún peligro... En caso de ingerir 2 litros de agua con 60.000 Bq/L cada día, la acumulación anual de radiación sería tan sólo de 0,79 mSv, que es sólo un poco más de recibir una radiografía de estómago ( 0,6 mSv ) ". Se pueden ver los datos de la campaña (en japonés) en la página 4 de este documento
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/handouts/2013/images/handouts_130228_08-j.pdf .
El 2 de septiembre el presidente de la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón insistió en verter el agua contaminada de tritio .
http://www.publico.es/465806/japon-estudia-verter-al-mar-agua-radiactiva-de-fukushima

De hecho, el PM Abe no informa de la situación de la catástrofe a la sociedad japonesa. Se trata de que la población no preste atención a este tema, de que la gente se olvide, ya que la radiactividad no se ve, ni huele, ni tiene sabor ...

Siguiendo esta misma linea, la prensa comprobó que el PM Abe intentaba no hablar de Fukushima en la presentación de Olimpiada 2020, pero no pudo evitarlo. Desde el día 29 de agosto, fecha de la llegada del presidente del Comité de la Candidatura Olímpica de Tokio, Sr. Takeda, la prensa internacional no dejó de pedirle explicaciones sobre Fukushima .

Por razones obvias, obtener los juegos olímpicos en Tokio para 2020 era el sueño del PM Abe. El 3 de septiembre el gobierno, de repente, comunicó que se aprobaría un nuevo presupuesto de 47.000 millones de yenes (unos 36.000 millones de euros). Este presupuesto se dividiría en dos partidas, una, de unos 32.000 millones, sería para un sistema de congelación del suelo que complemente el muro de 16 metros de profundidad que TEPCO está construyendo. Este sistema de congelación intenta crear una barrera impermeable que bloquee la fuga de agua subterránea, la otra, de unos 15.000 millones de yenes, sería para la mejora del sistema ALPS .

El problema es que ninguno de los dos proyectos son seguros tecnológicamente. Una barrera de congelación nunca se ha probado en un área tan grande. Además, es imposible congelar el suelo por debajo de los 2 metros de profundidad de la superficie, es decir, que hay una gran posibilidad de que se continúe escapando el agua. Y respecto al sistema ALPS, hasta ahora en ningún lugar del mundo se ha encontrado la manera de que pueda extraer el tritio de agua. El gobierno convoca un concurso internacional en busca de las medidas para solucionar el problema.
http://irid.or.jp/cw/ (1)

Incluso la información general está llena de confusión. Se ha informado de que hay "300 toneladas de fuga de agua contaminada", lo que no se ha explicado claramente es que hay dos vías de escape de dicha agua contaminada. Una proviene del tanque donde TEPCO mantiene el agua que utiliza en el sistema de circulación que, aún hoy, continúa enfriando los tres reactores, la otra vía es el escape diario del agua depositada en todos los edificios y las tuberías de las centrales desde el comienzo de la catástrofe. Se trata de las toneladas y toneladas de agua lanzadas inicialmente para enfriar los reactores destruidos. Esta agua escapa por las fisuras del cemento, se mezcla con el agua subterránea, y fluye hacia el mar diariamente .

Cuando se informa de que han calculado que la cantidad de la fuga al mar sería 300 toneladas no se especifica de qué agua se trata. Además, no se sabe de donde sale el dato de las 300 toneladas, si se trata de un cálculo de TEPCO o del Comité de Seguridad creado por el gobierno.

Y se debe considerar la meteorología: el 16 de septiembre un tifón llegó a Fukushima con abundantes precipitaciones, TEPCO vertió 1.130 toneladas de agua de lluvia contaminada, "supuestamente" a menos de 30Bq/L.

¿Con esta realidad, se puede dar crédito a las palabras del PM Abe?: "El accidente de la central de Fukushima Daiichi no ha tenido, ni tendrá nunca, un impacto sobre Tokio"

Ya que nosotros, y todos en el mundo, las hemos escuchado, vigilaremos si el Primer Ministro de Japón podrá mantenerlas a lo largo de los 7 años que faltan hasta el comienzo de la Olimpiada Tokio 2020.

(1) http://no-border.asia/archives/14826

 TORNAR A INICI