sí renovables nuclear no PORTADA
NUCLEAR cat - cast
RENOVABLES
ESTALVI - AHORRO EFICIÈNCIA ENLLAÇOS-ENLACES LECTURES A EUROPA - AL MÓN A ESPANYA A CATALUNYA
NO STAND BY CATALÀ
CASTELLANO
QÜESTIONS GENÈRIQUES: IL·LUMINACIÓ, REFRIGERACIÓ, CALEFACCIÓ, TRANSPORT, MOBILITAT, ENTRETENIMENT, COMUNICACIÓ... AUTOCONTENCIÓ
Estalvi: :
operació que ens permet prescindir de serveis, innecessaris amb reducció en el consum d'energia (exemple: el canvi d'un raspall elèctric per un raspall normal en la higiene dental), o bé amb un canvi de comportament (exemple: tancar les llums d'una habitació quan no s'està en ella).

NO CAL viure com a un/a eremita. El consum al servei de la persona, no la persona al servei del consum.
Idea tan senzilla de formular com difícil de portar a terme donades les pressions de la propaganda.
MOLT IMPORTANT:
LA PARADOXA DE JEVONS
SOBRE El AHORRO Y EFICIENCIA EN L´USO DE LA ENERGÍA DOMÉSTICA:
POTS DESCARREGAR UN EXEMPLAR DE LA GUÍA D'ESTALVI ENERGÈTIC EN FORMAT PDF (1029 Kb)
CATALÀ - CASTELLANO
Estalvi és aquella operació que ens permet prescindir de serveis, innecessaris amb la consegüent reducció en el consum d'energia (exemple: el canvi d'un raspall elèctric per un raspall normal en la higiene dental), o bé que persegueix el mateix objectiu amb un canvi de comportament (exemple: tancar les llums d'una habitació quan no s'està en ella).

La ides és no viure com a un/una eremita. Es tracta de que el consum estigui al servei de la persona, no la persona al servei del consum. Una idea tan senzilla de formular com difícil de portar a terme donades les pressions de la propaganda.

Una relació de comportaments bàsics que impliquen estalvi en els diferents serveis seria: 

IL·LUMINACIÓ:
- Apaga sempre totes les llums innecesàries.
- Substitueix totes les bombetes de casa per làmpares de baix consum (aquesta mesura té implicacions amb el concepte d'eficiència i el Principi de Jevons.

REFRIGERACIÓ I CALEFACCIÓ:
- Gradua la intensitat dels aparells de manera racional. Evita el funcionament ininterromput dels sistemes. Desactiva els sistemes de funcionament "en espera" dels electrodomèstics.
- Evita l'aire acondicionat com a sistema de refrigeració/calefacció, tant pel medi ambient com per la teva salut.
- Evita la trampa del "tot elèctric", amb l'actual sistema energètic això significa incrementar els residus nuclears i fòssils, amb totes les conseqüències negatives imaginables.
- Informa't sobre la potència i el consum dels electrodomèstics abans de comprar-los.

TRANSPORT - MOBILITAT :
- Fer servir al mínim el cotxe; si és inevitable, aparcar-lo a les rodalies de la ciutat i desplaçar-te amb transport públic pel seu interior.
- Reclamar zones lliures de cotxes a la teva ciutat o poble.
- Oposa't a projectes d'ampliació de carreteres o construcció de més infrastructures de circulació ràpida.

ENTRETENIMENT I COMUNICACIÓ:
- Evita al màxim l'ús de telèfons mòbils, pel medi ambient i per la teva salut.
- L'oferta de sistemes d'entreteniment bassats en consum energètic és aclaparadora. Intenta resistir el bombardeig publicitari i reflexionar abans de escollir el teu entreteniment.

TORNAR - VOLVER
 
NO STAND BY  
CUESTIONES GENÉRICAS: ILUMINACIÓN, REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN, TRANSPORTE, MOBILIDAD, ENTRETENIMIENTO, COMUNICACIÓN... AUTOCONTENCIÓN
Ahorro:
operación que nos permito prescindir de servicios, innecesarios con reducción en el consumo de energía (ejemplo: el cambio de un cepillo eléctrico por un cepillo normal en la higiene dental), o bien con un cambio de comportamiento (ejemplo: cerrar las luces de una habitación cuando no se está en ella).

NO ES NECESARIO vivir como un/a eremita. El consumo esté al servicio de la persona, no la persona al servicio del consumo.
Idea tan sencilla de formular como difícil de llevar a cabo dadas las presiones de la propaganda.

MUY IMPORTANTE:
LA PARADOJA DE JEVONS
SOBRE EL AHORRO Y EFICIENCIA EN EL USO DE LA ENERGÍA DOMÉSTICA:
POTS DESCARREGAR UN EXEMPLAR DE LA GUÍA D'ESTALVI ENERGÈTIC EN FORMAT PDF (1029 Kb)
Ahorro es aquella operación que nos permito prescindir de servicios, innecesarios con la consiguiente reducción en el consumo de energía (ejemplo: el cambio de un cepillo eléctrico por un cepillo normal en la higiene dental), o bien que persigue el mismo objetivo con un cambio de comportamiento (ejemplo: cerrar las luces de una habitación cuando no se está en ella).

La ides es no vivir como uno/una eremita. Se trata de que el consumo esté al servicio de la persona, no la persona al servicio del consumo. Una idea tan sencilla de formular como difícil de llevar a cabo dadas las presiones de la propaganda.

Una relación de comportamientos básicos que implican ahorro en los diferentes servicios seria: 

ILUMINACIÓN:
- Apaga siempre todas las luces innecesàries.
- Sustituye todas las bombillas de casa por làmpares de bajo consumo (esta medida tiene implicaciones con el concepto de eficiencia y el Principio de Jevons.

REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN:
- Gradúa la intensidad de los aparatos de manera racional. Evita el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas. Desactiva los sistemas de funcionamiento "en espera" de los electrodomésticos.
- Evita el aire acondicionat como sistema de refrigeración/calefacción, tanto por el medio ambiente como por tu salud.
- Evita la trampa del "todo eléctrico", con el actual sistema energético esto significa incrementar los residuos nucleares y fósiles, con todas las consecuencias negativas imaginables.
- Infórmate sobre la potencia y el consumo de los electrodomésticos antes de comprarlos.

TRANSPORTE - MOVILIDAD :
- Usar al mínimo el coche; si es inevitable, aparcarlo a las cercanías de la ciudad y desplazarte con transporte público por su interior.
- Reclamar zonas libres de coches a tu ciudad o pueblo.
- Opónte a proyectos de ampliación de carreteras o construcción de más infrastructures de circulación rápida.

ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN:
- Evita al máximo el uso de teléfonos móviles, por el medio ambiente y por tu salud.
- La oferta de sistemas de entretenimiento bassats en consumo energético es agobiante. Intenta resistir el bombardeo publicitario y reflexionar antes de escoger tu entretenimiento.

TORNAR - VOLVER